Mahant Adhikari Bansidhar Das Goswami
Bada Odia Matha,Puri
Mob:- 9853255803
Mahant Maharaj Narayan Ramanuj Dasjee
Uttaraparswa Matha,Puri
Mob:- 9861057950
Swami Bramha Sakhyatkar Nanda Saraswati
Rkl(Sundargarh)
Mob:- 9437303271
 
Mahant Maharaj Raghubir Dasjee
Balaramkot Matha,Puri
Mob:- 8018722296
Dr. Ramacharan Dasjee Maharaj
Nebaldas Matha,Puri
Mob:- 9861586406
Swami Satyapragyananda Saraswati
Bolangir
Mob:- 9437039819